Mitsubishi ElectricRoyal ClimaHisensePanasonicKentatsuToshibaDaikinMitsubishi Heavy Industries